BOTECO_ufficio-tecnico-1920x768.jpg

 

BOTECO-resistenti.png

Odporne, niezależnie od sposobu użytkowania.

Komponenty Boteco zostały opracowane pod kątem uzyskania maksymalnych osiągów.  
Każdy produkt jest bowiem wykonany z wysoce niezawodnych materiałów i według stale udoskonalanych metodologii, dzięki znaczącym inwestycjom w technologie projektowe i produkcyjne.

W celu opracowania i przetestowania nowych produktów lub wprowadzenia ulepszeń, korzystamy z naszego małego laboratorium, wyposażonego w różnorodną aparaturę, jak dwie maszyny do testów pękania, rozciągania, ściskania i zrywania zmęczeniowego, maszyna pomiarowa 3D, mikroskop ze spolaryzowanym światłem i jeszcze inne narzędzia. 

Zastosowany surowiec zmienia się w zależności od zamierzonego zastosowania, aby zaspokoić wszelkie potrzeby techniczne naszych Klientów. Projekt techniczny również podlega przeglądom i ulepszeniom, aby zapewnić maksymalną niezawodność w przypadku użytkowania pod obciążeniem.

Znajdź naszego najbliższego dystrybutora

Kliknij tutaj