Boteco Srl

Siedziba prawno-administracyjna:
Via L. Pettinà, 16, Zanè, 36010

Rea : 103351/Vicenza

NIP i KRS: 00147230247

Kapitał zakładowy: 100.000opłacony w całości