Linia produktów BACTERFREE

Standardowe artykuły wytwarzane z materiału antybakteryjnego.

BOTECO_news1200x1200_BacterFree.jpg

Boteco poszerza gamę produktów o linię BACTERFREE. Cechą charakterystyczną nowej linii jest to, że jest wytwarzana przez wzbogacenie standardowego materiału specjalnym dodatkiem antybakteryjnym, bazującym na nieorganicznych jonach srebra, co zapewnia wytwarzanym w ten sposób artykułom naturalną odporność na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu.

 Specjalny antybakteryjny dodatek, na bazie nieorganicznych jonów srebra sprawia, że wytwarzane w ten sposób artykuły nabierają naturalnej odporności na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu. Jony są uwalniane stopniowo, zapewniając odporność przez długi czas, nawet w przypadku częstego mycia i odkażania. Jony te utrzymują nienaruszony stan znacznie powyżej 200°C, dlatego wytrzymują warunki sterylizacji, zwykle wykonywanej w temperaturze około 130°C. Materiał został certyfikowany przez akredytowane laboratoria, zatem na każdy dostarczony produkt zostanie wydana odnośna deklaracja zgodności.

 Ponadto proponowana formulacja jest zgodna z normą ISO 22196:2011, ze szczególnym uwzględnieniem następujących szczepów:

  •  Pałeczka okrężnicy (Escherichia Coli) ATCC 25922
  • Bielnik biały (Candida albicans) ATCC 10231
  •  Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 13388
  •  Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 15442
  •  Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352
  •  Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC 6538

 Względna procentowa redukcja, wykazana we wszystkich testach, zawiera się przedziale 99,5% i 99,9%.

Wykaz dostępnych artykułów:

Znajdź naszego najbliższego dystrybutora

Kliknij tutaj